สภากาชาดไทยสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเปิดรับบริจาคให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในโมร็อกโก

สภากาชาดไทยอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมให้กับสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโก จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7 แสนบาท และเปิดรับบริจาคจากสาธารณชนเพื่อส่งเงินบริจาคเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูด ในเมืองมาร์ราเกช (Marrakesh) ราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง  จากรายงานของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 แจ้งว่า มีประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ในจำนวนนี้มีประชาชนอย่างน้อย 2,901 คนเสียชีวิต และบาดเจ็บ 2,562 คน  รวมไปถึงที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ระบบสาธารณสุข ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างมาก ขณะนี้สภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโกกำลังร่วมมือกับ IFRC ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าว สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ข้อสังเกต…