ถุงยังชีพการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.40 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอหนองบัว นางนันท์นภัส ธีรางกูร นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และคณะ เพื่อมอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน 1 ชุด ประกอบด้วย กระเป๋าเป้ ชุดเครื่องเขียน สมุดภาพ สี แบบฝึกหัด เมล็ดพันธุ์ผัก หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยรณรงค์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งนมกล่อง แก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร…

วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

บริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก จัดขึ้นตามที่องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 38 ล้านราย…