รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จังหวัดลพบุรี

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยโรคตาที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง สามารถมองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 โดยหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จะออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีปัญหาทางด้านการเดินติดขัดในครั้งนี้ด้วย

นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย Digital Arts NFT : RedCross x KX

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Digital Arts NFT : RedCross x KX” ณ บริเวณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ